arama

Mimar Sinan 430 Yaşında – Kimdir? Eserleri Çalıştığı Padişahlar

Mimar Sinan 430 Yaşında
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • admin

1489 – Mimar Sinan, Türk mimar (ö. 1588)

Mimar Sinan veya Koca Mi’mâr Sinân Âğâ (Sinaneddin Yusuf – Abdulmennan oğlu Sinan[1]) (Osmanlı Türkçesi: قوجه معمار سنان آغا), (d. 29 Mayıs 1489, Ağırnas – ö. 17 Temmuz 1588, İstanbul) Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Kariyerinde önemli eser verdiği Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan[2] Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii’dir.

Kişisel bilgiler
Doğum 29 Mayıs 1489
Ağırnas
Ölüm 17 Temmuz 1588 (99 yaşında)
İstanbul
Vatandaşlık Osmanlı İmparatorluğu
Çalışma ve başarıları
Mimarlık tarzı Osmanlı mimarisi
Ünlü yapıtları Süleymaniye Camii
Haseki Külliyesi
Haseki Camii
Selimiye Camii
Eski Valide Camii
Mihrimah Sultan Külliyesi
Mihrimah Sultan Camii
Şehzade Camii
Cihangir Camii
Şah Sultan Camii
Rüstem Paşa Camii
Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi
Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü
Kılıç Ali Paşa Camii
Anıtların restorasyonu Ayasofya

Kökeni ve devşirilmesi

Sinaneddin Yusuf, Kayseri’nin Agrianos[4](bugün Ağırnas) köyünde Ermeni[5][6][7][8] veya Rum[9][10][11][12][13] ya da Hristiyan Türk,[14][15] olarak doğmuştur. 1511’de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul’a gelmiş yeniçeri ocağına alınmıştır.[16]

« “Bu değersiz kul, Sultan Selim Han’ın saltanat bahçesinin devşirmesi olup, Kayseri sancağından oğlan devşirilmesine ilk defa o zaman başlanmıştı. Acemi oğlanlar arasından sağlam karakterlilere uygulanan kurallara bağlı olarak kendi isteğimle dülgerliğe seçildim. Ustamın eli altında, tıpkı bir pergel gibi ayağım sabit olarak merkez ve çevreyi gözledim. Sonunda yine tıpkı bir pergel gibi yay çizerek, görgümü artırmak için diyarlar gezmeye istek duydum. Bir zaman padişah hizmetinde Arap ve Acem ülkelerinde gezip tozdum. Her saray kubbesinin tepesinden ve her harabe köşesinden bir şeyler kaparak bilgi, görgümü artırdım. İstanbula dönerek zamanın ileri gelenlerinin hizmetinde çalıştım ve yeniçeri olarak kapıya çıktım ” »

(Tezkiretü’l Bünyan ve Tezkiretü’l Ebniye[16])
Yeniçerilik dönemi

Abdulmennan oğlu Sinan , Mimar olarak Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine katıldı. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad Seferine Yeniçeri olarak katıldı. 1522’de Rodos Seferine Atlı Sekban olarak katılıp, 1526 Mohaç Meydan Muharebesi’nden sonra, gösterdiği yararlıklar sebebiyle takdir edilerek Acemi Oğlanlar Yayabaşılığına (Bölük Komutanı) terfi ettirildi.Sonraları Zemberekçibaşı ve Başteknisyen oldu.

1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın İran Seferi sırasında Van Gölü’nde karşı sahile gitmek için Mimar Sinan iki haftada üç adet kadırga yapıp donatarak büyük itibar kazandı. İran Seferinden dönüşte, Yeniçeri Ocağı’ nda itibarı yüksek olan Hasekilik rütbesi verildi. Bu rütbeyle, 1537 Korfu, Pulya ve 1538 Moldova seferlerine katıldı. 1538 yılındaki Karaboğdan Seferinde ordunun Prut Nehri’ni geçmesi için köprü gerekmiş bataklık alanda günlerce uğraşılmasına karşın köprü kurulamamış görev Kanuni’nin veziri Damat Çelebi Lütfi Paşa’nın emriyle Abdulmennan oğlu Sinan’a verilmiştir.