Trendsokak http://trendsokak.com/Trendsokak

İstanbul Adı Nereden Geliyor?

Türkiyenin en büyük şehri olan ve Osmanlıya yüzyıllarca başkentlik yapmış olan istanbul şehri MÖ. 658 tarihinde Megara Kralı olan Byzas tarafından kurulmuş olduğundan dolayı bu şehre Bizantion denilmiştir. Roma imparatoru olan Marcus Avrelius zamanında ise imparatorun manevi babasının ismi olan “Antion” şeklinde kullanılmaya başlandı.
istanbul-bogaz-koprüsü

İlerleyen yıllarda ise Bizans İmparatoru olan Konstantin bu şehri tekrardan kurduğunda şehre kendi ismini vermiştir. Şehre “Konstantin veya Konstanpolis” ismi verilmiştir.
Araplar ise bu şehri“Kostantiniye, Romalılar Konstantinopolis” olarak söylemişlerdir. Zaman geçtikçe bu ismin kısaltılmış biçimi olan “Stin-polis” tabiri kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan söylenişi ile İstanbul bu “Stin-Polis” şehrinden türetilmiştir. Türkler İstanbul şehrini ele geçirdiğinde Müslüman şehir anlamında kullanılan “İslambol” ismini vermişlerdir. Fakat daha sonraki yıllarda bu isim İstanbul olarak değiştirilmiştir.


kız-kulesi-

İSTANBUL’un eski adları
Çeşitli dil ve medeniyetlerde farklı şekillerde adlandırılan İstanbul, Grekçe’de “Vizantion”, Latince’de “Bizantium, Antoninya, Alma Roma, Nova Roma”, Rumca’da “Konstantinopolis, Istinpolin, Megali Polis, Kalipolis”, Slavca’da “Çargrad, Konstantingrad”, Vikingce’de “Miklagord”, Ermenice’de “Vizant, Stimbol, Esdambol, Eskomboli”, Arapça’da “Bizantiya, el-Mahsura, Kustantina el-uzma”, Selçuklular’da “Konstantiniyye, Mahrusa-i Konstantiniyye, Stambul” ve Osmanlıca’da “Dersaadet, Deraliyye, Mahrusa-i Saltanat, Istanbul, Islambol, Darü’s-saltanat-ı Aliyye, Asitane-i Aliyye, Darü’l-Hilafetü’l Aliye, Payitaht-ı Saltanat, Dergah-ı Mualla, Südde-iSaadet” gibi bilinen farklı 33 isme sahip.

Bu yazımıza da bakabilirsiniz.

Mango Hakkında Bilgi

Tropik bir meyve olan mango sakız ağacıgiller familyasına aittir. Mangonun çıkış yeri Hindistan’dır ve dünyaya ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort