arama

Adıyaman Üniversitesi 15 gün içerisinde memur alımı yapacak

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • admin

Rektörlükten yapılan açıklama şu yönde;

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
1-Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin :Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ :Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yerive tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.